Talia i jej tarocista

Zadano mi następujące pytanie: Czy stara, wysłużona i „doświadczona” talia kart Tarota może całkowicie uniezależnić się od swego Tarocisty, a nawet – w skrajnych przypadkach – zacząć traktować go jako swoje „narzędzie”? Talia: mój stary, wysłużony, doświadczony Dodal; rozkład dynamiczny 3-kartowy; wylosowane karty: rycerz kielichów, król denarów, XI Siła. Odczyt: W rozkładzie znalazły się...

Jak żyć?

„Jak żyć?”, zapytała mnie pewna znajoma. Talia typu wczesnomarsylskiego, Jean Dodal, Lyon, ok. 1701, odrestaurował Jean-Claude Flornoy. Wylosowałem waleta denarów. Odczyt: Walet podnosi monetę, ale większą zostawia w ziemi: OSZCZĘDZAJ SUROWCE. Walet podnosi do ust to, co rośnie w ziemi: ODŻYWIAJ SIĘ ROŚLINAMI I GRZYBAMI. Walet rzuca monetą: UFAJ PRZYPADKOM.    ...

Natura wszechrzeczy

Pytanie:  Jaka jest natura wszechrzeczy? Talia Dodal-Flornoy, rozkład 3-kartowy, wylosowane karty: piątka kijów, ósemka monet, dziewiątka kijów. Odczyt: 5 + 8 + 9 = 22, a 22 to nie tylko liczba trumfów w tarocie, ale i liter w alfabecie hebrajskim (zresztą jedne korespondują z drugimi, o czym doskonale wiadomo przynajmniej od czasów de Gébelina),...

Bibliotekę należy zniszczyć!

Jest taka stara legenda: Gdy zapytano zwycięskiego kalifa Omara, co zrobić ze słynną Biblioteką Aleksandryjską, której zbiory zawierały podobno wszystkie księgi świata — ten odparł butnie: „Jeżeli te książki mówią to, co Koran, nie potrzeba nam ich, bo mamy przecież Koran; jeśli mu przeczą, są grzeszne i szkodliwe. Tak czy inaczej, Bibliotekę należy zniszczyć!”....

Scroll to top