Previous slide
Next slide

Lata temu fascynacja tarotem połączyła Zazie i Marcina...

śledź TAROPLAN w social mediach:

pytanie do tarota: SKĄD SIĘ WZIĘŁY WOJNY?

      Z braku czasu na nowy post wklejam post sprzed roku z hakiem z takim oto przykładem optycznego odczytu kart tarota marsylskiego (i przy okazji informuję, że książka Graebera i Wengrowa zdążyła tymczasem wyjść po polsku jako „Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości” – polecam ją bardzo gorąco!): Jak

Czytaj więcej »

NA CZYM POLEGAJĄ ROZKŁADY KART TAROTA?

Rozkłady kart Tarota stanowią metodę wróżenia, opartą na interpretacji kart, które reprezentują różne aspekty życia. Istnieje szeroki wybór rozkładów, dostosowanych do różnych pytań i sytuacji. Dla każdego znajdzie się odpowiednia opcja, a praktyka pozwoli nawet na stworzenie własnego rozkładu zgodnie z indywidualnymi wytycznymi. Proste rozkłady, takie jak „Tarot z 3 kart” czy „Rozkład prosty na pięć kart,” są polecane dla początkujących. Rozwinięte opcje, takie jak „Krzyż Celtycki,” ukazujące przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i inne wpływy, pozwalają na bardziej szczegółową analizę.

Warto zaznaczyć, że przygotowanie do wróżenia z kart Tarota wymaga posiadania właściwej talii, na przykład Rider-Waite, oraz zrozumienia symboliki kart i ich znaczeń. Stawianie kart w konkretnych rozkładach, takich jak „Roczny” czy „Miesięczny,” umożliwia przygotowanie się na nadchodzący czas i zrozumienie przyszłych wydarzeń. Kluczową rolę odgrywa również intuicja w procesie interpretacji kart Tarota.

Rozkłady „Krzyż Celtycki” czy „Roczny” oferują głęboką analizę różnych aspektów życia, takich jak praca, relacje czy zdrowie. Warto również podkreślić, że karty Tarota nie są wróżbą ściśle przyszłościową, ale raczej narzędziem do samorefleksji i rozważania. Ostateczne decyzje zawsze zależą od osoby, która przeprowadza wróżbę. Wróżby z kart Tarota są środkiem do zrozumienia sytuacji i podjęcia bardziej świadomych wyborów.

POPULARNE ROZKŁADY KART TAROTA

ROZKŁAD NA 3 KARTY:  Rozkład Tarota 3 kart to prosty, ale potężny sposób przepowiadania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Każda karta odzwierciedla określony czasowy aspekt życia, umożliwiając głębsze zrozumienie sytuacji. Oto bardziej szczegółowy opis zasad tego rozkładu:

Pierwsza karta (Przeszłość): Reprezentuje wydarzenia lub wpływy, które kształtowały twoją przeszłość. To może być klucz do zrozumienia, skąd pochodzisz i jakie doświadczenia miały wpływ na obecną sytuację.
Druga karta (Teraźniejszość): Koncentruje się na obecnym momencie. Odpowiada na pytanie, co dzieje się obecnie w twoim życiu. To może być zarówno fizyczny stan rzeczy, jak i twoje emocje czy duchowe doświadczenia.
Trzecia karta (Przyszłość): Wskazuje na możliwe wydarzenia czy wpływy, które mogą pojawić się w przyszłości. Choć nie jest to wróżba ściśle przyszłościowa, może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, co może cię spotkać.

Rozkład 3 kart Tarota można dostosować do różnych celów, pytając o różne aspekty życia, takie jak miłość, zdrowie czy finanse. Na przykład, w kontekście miłości, karty mogą ukazywać dynamikę związku i perspektywy na przyszłość. Każda karta może być interpretowana w kontekście intencji pytającego, umożliwiając sprecyzowane odpowiedzi na konkretne pytania.

Poza samymi symbolami, zwróć uwagę na kolory, postaci, numery i emocje w kartach. To dodatkowe elementy, które mogą wnosić głębsze znaczenie do interpretacji. Intuicja odgrywa kluczową rolę, więc zaufaj swoim wrażeniom. Twoje odczucia podczas interpretacji mogą dostarczyć dodatkowych informacji.

Wróżenie to narzędzie do samorefleksji, a rozkład 3 kart Tarota nie dostarcza jednej jednoznacznej odpowiedzi. Ostateczne decyzje zawsze zależą od ciebie. Ten rodzaj wróżby może pomóc ci lepiej zrozumieć swoją sytuację i podjąć bardziej świadome decyzje, ale to ty jesteś ostatecznym arbitrem swojego losu.

Podsumowując, rozkład 3 kart Tarota to prosty, ale efektywny sposób zanurzenia się w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dostarczając wglądu i wskazówek dla tych, którzy szukają głębszego zrozumienia swojej sytuacji życiowej.

ROZKŁAD 12 DOMÓW: Rozkład „12 domów” to zaawansowany układ kart Tarota, który umożliwia pełną analizę różnych aspektów życia danej osoby. Każda karta odpowiada jednemu z dwunastu „domów” lub obszarów życia, co pozwala na szczegółowe zrozumienie różnych aspektów osobowości, relacji, pracy i innych dziedzin. Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe opisy poszczególnych domów:

Dom Pierwszy – Ja:  Karta w tym domu określa charakter i osobowość pytającej osoby.
Dom Drugi – Wartości Materialne: Skupia się na posiadanych wartościach materialnych, pracy i finansach.
Dom Trzeci – Komunikacja i Otoczenie:  Karta w tym domu odnosi się do sposobu komunikacji, relacji w najbliższym otoczeniu i zainteresowań.
Dom Czwarty – Rodzina:  Koncentruje się na rodzinie, zarówno tej obecnej, jak i planach dotyczących rodziny w przyszłości.
Dom Piąty – Kreatywność i Miłość: Odnosi się do kreatywności, twórczości oraz miłości i związków romantycznych.
Dom Szósty – Codzienne Życie i Zdrowie: Zajmuje się sposobem radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, chorobami i zdrowiem.
Dom Siódmy – Umowy i Relacje Małżeńskie: Skupia się na umowach, związkach małżeńskich i relacjach z innymi ludźmi.
Dom Ósmy – Śmierć i Transcendencja: Odnosi się do stosunku do życia i śmierci, doświadczeń związanych z transformacją i transcendencją.
Dom Dziewiąty – Filozofia Życia: Zajmuje się filozofią życia, podejściem do religii i wewnętrznymi przekonaniami.
Dom Dziesiąty – Kariera i Status: Koncentruje się na karierze, statusie społecznym i pracy zawodowej.
Dom Jedenasty – Towarzystwo i Cele: Zajmuje się otoczeniem społecznym, spędzaniem czasu wolnego oraz określaniem celów życiowych.
Dom Dwunasty – Podświadomość: Odnosi się do podświadomości, lęków, ograniczeń i nieświadomych aspektów osobowości.

Podział kart na domy umożliwia bardziej precyzyjną analizę różnych obszarów życia. Warto zwrócić uwagę, że karty 1, 5, 9 dotyczą bezpośrednio „JA”, karty 2, 6, 10 dotyczą pracy, pieniędzy i zdrowia, karty 3, 7, 11 dotyczą komunikacji, relacji, planów i marzeń, natomiast karty 4, 8, 12 dotyczą emocji, uczuć, oraz nieświadomości.

ROZKŁAD „KRZYŻ CELTYCKI”:  Krzyż Celtycki to jedna z najbardziej powszechnie stosowanych i popularnych metod rozkładu kart tarota na całym świecie. Jest to dość rozbudowany układ, co sprawia, że doskonale odzwierciedla całą sytuację, oferując jednocześnie liczne informacje. 

  1. Karta reprezentująca problem lub sytuację: Ta karta symbolizuje główny problem lub kontekst, w którym znajduje się osoba pytająca.

  2. Karta reprezentująca wpływy z zewnątrz: Karta ta odnosi się do czynników zewnętrznych, osób lub sytuacji, które wpływają na główny problem.

  3. Karta reprezentująca powód sytuacji: Karta ta odsłania przyczyny, dla których osoba znalazła się w danej sytuacji, uwzględniając podświadome pragnienia, przekonania lub wartości.

  4. Karta reprezentująca przeszłość i jej wpływ: Ta karta ukazuje elementy przeszłości, które miały wpływ na obecną sytuację.

  5. Karta reprezentująca osobę pytającą (Nas Samych) i jej uświadomione pragnienia: Karta ta odnosi się do głównej osoby pytającej, ukazując jej cele, pragnienia i oczekiwania związane z daną sytuacją.

  6. Karta reprezentująca najbliższą przyszłość: Ta karta rzuca światło na to, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości.

  7. Karta reprezentująca podejście do problemu: Odnosi się do postawy, stanowiska, roli lub punktu widzenia, jakie osoba przyjmuje w związku z daną sytuacją.

  8. Karta reprezentująca postawę otoczenia: Ta karta ukazuje, jakie podejście i zdanie mają osoby z zewnątrz wobec danej sytuacji.

  9. Karta reprezentująca obawy lub nadzieje osoby: Karta ta ujawnia emocje, czyli obawy lub nadzieje, jakie osoba łączy z daną sytuacją.

  10. Karta wskazująca możliwy rezultat rozwiązania sytuacji: Ostatnia karta wskazuje na potencjalny wynik rozwiązania problemu lub sytuacji.